Keunggulan


Keunggulan Kamera Mikroskop (Mikroskop Multimedia)

Kelemahan-kelemahan di atas dapat teratasi  dengan menggunakan Kamera Mikroskop.

Keunggulan Kamera Mikroskop :

  •  Pengamatan dilakukan secara real time
  •  Pengamatan melalui layar monitor (TV, komputer, proyektor), sehingga mata tidak lelah
  •  Pengamatan dapat dilakukan bersama-sama
  •  Hasi pengamatan dapat disimpan dalam komputer, CD dan lain-lain
  •  Penampilan kembali hasil pengamatan mudah dilakukan
  •  Ketelitian pengamatan meningkat (lebih objektif)